Ще има "Еразъм" и занапред, обещаха от ЕС

Свят

14-12-2012, 12:21

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Студентите ще продължат обмена по програмата

Настоящите и бъдещите студенти, участващи в програмата "Еразъм", могат да бъдат спокойни - държавите членки и Европейският парламент предотвратиха кризата с финансирането, която застрашаваше изпълнението на популярната програма за обмен, след като постигнаха споразумение.

С него на ЕС се дава възможност да покрие недостига в бюджета за 2012 година и така да премахне несигурността относно финансирането за 2013 година. Комисията ще е в състояние да предостави около 280 000 стипендии на студенти по "Еразъм" през академичната 2013—2014 година, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Със споразумението се избягват и проблеми, свързани с другите инициативи за обмен в рамките на програмата за учене през целия живот - "Леонардо да Винчи" за обучаващите се в професии, "Коменски" в областта на училищното образование и "Грюндвиг" в областта на образованието за възрастни. Споразумението относно бюджета премахва и несигурността, свързана с дейностите по програмата "Мария Кюри", с която се оказва подкрепа за международната мобилност на изследователите.

"Много се радвам, че държавите членки и членовете на Парламента достигнаха до споразумение, което представлява значителен стимул за студентите по програма "Еразъм", както и за останалите бенефициери по нашите програми. Това е положителен сигнал, че Европа се ангажира да инвестира в областта на образованието и придобиването на умения". Това каза европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу.

Със споразумението, официално одобрено днес от Европейския парламент, за което миналата седмица държавите членки дадоха зелена светлина, се покрива дефицит от 180 милиона евро в бюджета за 2012 г. по програмата за учене през целия живот; недостигът по програма "Еразъм" бе в размер на около 90 милиона евро. Благодарение на споразумението ЕК вече може да прехвърли необходимите средства към националните агенции, които отговарят за изпълнението на "Еразъм" в държавите членки. След това агенциите ще предоставят средства на бенефициерите по програмата, включително на изпращащите университети и колежи, които плащат месечните стипендии на студентите.

Съветът и Европейският парламент сключиха споразумение и относно бюджета на ЕС за 2013 г., което означава, че ще бъдат отпуснати около 500 милиона евро за "Еразъм" и 1,015 млрд. евро за програмата за учене през целия живот като цяло.

"Еразъм" представлява над 40% от бюджета на програмата за учене през целия живот. Почти 90% от бюджета на програмата "Еразъм" се инвестира в мобилността на студентите и преподавателския състав.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен