Един бургаски музей на 100

Бургас Лайф

14-12-2012, 13:55

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

С изложба проследяваща развитието на историческия музей се чества годишнината

С изложбата "100 години музейно дело в Бургас" в историческата експозиция беше отбелязано днес столетие от създаването на Регионалния исторически музей в града. 

В изложбата са представени ранните музейни дейци, основатели на Археологическо дружество "Дебелт" в Бургас, както и оригинални документи от 1912 г., свързани с учредяването на дружеството. През 1946 година дружественият музей е обявен за Градски, а през 1953 г. за Окръжен музей.

Изложбените табла описват историята и развитието на Окръжен музей през следващите десетилетия до наши дни с акцент върху живота и изследователската дейност на първите директори и археолози проф. Иван Гълъбов и проф. Михаил Лазаров и историците-краеведи на Бургаски регион Георги Поп Аянов, Горо Горов, Янко Керемидчиев и др.

Подбраният снимков материал, юбилейните медали и грамотите дават възможност да се проследи поетапното развитие и усъвършенстване на музейните структури в гр. Бургас и областта, разрастването на музейния колектив през годините.

През 1980 г. е създадена Окръжна дирекция "Културно-историческо наследство“, наследник на която днес е Регионален исторически музей в Бургас. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен