Всеки четвърти тъне в мизерия

Най-доброто от печата

15-12-2012, 06:52

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Линията на бедност е 283,75 лв. на човек на месец, обявиха от Националния статистически институт.

 Българите остават най-бедни от гражданите на Европейския съюз, показват последните данни на Евростат за брутния вътрешен продукт на глава от населението. В България размерът на БВП на човек от населението, измерен чрез стандарта на покупателната способност, е 46% от средното ниво на ЕС. Точно преди нас е Румъния с 49%. От 2009 г. до 2011 г. БВП на човек нараства от 44% на 46% от средното за ЕС, което показва, че все пак се движим в правилната посока. В Гърция БВП на човек намалява от 94% на 79% от средното за ЕС ниво, а в Испания - от 103% на 98%. Въпреки това гърците все още са много по-богати от нас.
Най-добре са в Люксембург, където БВП на човек е 271% от средното за ЕС ниво. По-богати от средното за ЕС ниво са и в страни като Холандия (131%), Ирландия (129%) и Австрия (129%).


Линията на бедност е 283,75 лв. на човек на месец, обявиха от Националния статистически институт. Под този праг на бедност през 2010 г. остават 1,673 млн. българи, или 22,3% от населението на страната. Линията на бедност се определя като 60% от средния за страната доход на човек от домакинствата. Оказва се, че заради кризата и намаляването на доходите линията на бедност пада през 2010 г. с 3,8%. И въпреки това делът на бедното население нараства (през 2009 г. под прага на бедност са 1,56 млн., души или 20,7% от населението). Същевременно през 2010 г. разликата между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от населението се увеличава.
52% от хората, които попадат под прага на бедност, са безработни. Но се увеличава броят на хората, които работят и въпреки това са бедни - 8,2% от българите, които попадат под прага от 282 лв. В групата на бедните влизат и много пенсионери, студенти и домакини.
През 2010 г. най-висок размер на линията на бедност има в София - 451 лв., с равнище на бедност 18,8%, а с най-ниска линия на бедност е област Търговище - 183 лв., където под нея попадат 17,3% от местното население. Област Благоевград е с най-нисък дял на бедните - 14,4%, при линия на бедност от 265 лв., а с най-висок дял е област Видин - 36,2%, при размер на линията на бедност 196 лв.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"