Общините са задлъжнели със 130 млн. лева за 2012

Политика

15-12-2012, 20:48

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Задълженията са намалели с 70 милиона лева за една година

Около 130 милиона лева са задълженията на общините през 2012 година, отчете кметът на Община Пазарджик и председател на Националното сдружение на общините в Република България Тодор Попов.

Задълженията са намалели с 70 милиона лева за една година. През 2011 година задълженията на общините за били 207 милиона, каза Попов. Той подчерта, че общинският дълг представлява едва 7% от общия дълг на държавата.

„Направете сметка какъв е дефицитът на държавата спрямо дефицита на общините. Искам смело да кажа, че има общини, които безспорно са имали нарушения и лошо управление от гледна точка на менажиране на публичния ресурс, но те са много малко и са изключения. Повечето от колегите полагат неимоверни усилия да се справят с предизвикателствата”, заяви Тодор Попов.

Той отбеляза, че натрупаните задължения на общините са основно към доставчици и най-вече по отношение на капиталови разходи. Те са около 100 милиона лева. Останалите разходи са свързани с дофинансиране в социалната политика, и образованието. „Съгласете се, че единните стандарти са крайно недостатъчно и в социалната сфера и в образованието. Един държавен стандарт от 4 години не е пипан като разходи за храна, а знаете с колко средства са се увеличили заради инфлацията”, допълни Тодор Попов.

Той съобщи още, че от 2008 до 2012 година общините са загубили около 2 млрд. лева от трансфери от държавата и от собствени приходи и въпреки това са успели да задържат едно прилично ниво на публични услуги, независимо от натоварването на общините с нови ангажименти и задължения от страна на държавата.

„В комуникацията си с представители на най-високото ниво на централната власт в държавата съм казал следното: Ние сме част от държавата. Не сме нещо различно. Общините са важна част и на тях трябва да се гледа отговорно, защото всички секторни политики се случват тук”, допълни Попов.