Ширим се в жилища за 140 млрд.

Най-доброто от печата

21-12-2012, 07:50

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Предпочитаме дългосрочните влогове

Притежаваните от българите жилища в градовете са на стойност общо 140 млрд. лева по пазарни цени. Така съвкупното (финансово и жилищно) богатство на българите надвишава 188 млрд. лева,, сочат данните на Industry Watch. Въпреки че еврозоната вече е в рецесия, а икономическият растеж в България се забавя под 1% годишно, частното финансово богатство на населението нараства с 13% за година, достигайки 48 млрд. лева.
В края на 2012 г. българските домакинства спестяват все по-дългосрочно. Увеличението на срочните депозити за деветмесечието се дължи
изцяло на влоговете със срок над 6 месеца
докато депозити за по-кратки срокове замръзват на нивата си от края на 2011 г.
В условията на забавящ се икономически растеж домакинствата продължават да управляват своите спестявания консервативно, влагайки 69% от финансовото богатство в банкови депозити. В отговор на новия данък върху дохода от лихви по депозитите ще нарасне интересът към форми на спестяване, неподлежащи на облагане, сред които са вложенията във взаимни и животозастрахователни фондове, се казва в реедовния доклад на Industry Watch. Причината за бързото увеличение на финансовите активи е натрупването на предпазни спестявания и
въздържането на хората от големи покупки
(на дрехи, битова техника, потребителска електроника), които биха натежали на семейния бюджет. Близо 50% от нарастването на финансовото богатство през последните 12 месеца се дължи именно на свитото потребление на тези стоки. Жилищните цени вече са близо до „дъното“, но и потенциалът за растеж в краткосрочен план е ограничен поради преобладаващо песимистичните очаквания на населението, все още намаляващата заетост, минималния растеж на ипотечното кредитиране и слабия интерес на чуждите инвеститори към българския пазар на имоти.
Според експертите от консултантската компания жилищният пазар и догодина няма да бъде много активен. През 2013 г. не може да се очаква бързо връщане на темповете на търсенето до нивата отпреди кризата.