РИОСВ: Да бе имало картиране, щеше да се знае къде има дюни

През 2008-а е трябвало да бъдат описани зоните, сега е късно

Ако през 2008 година е било направено картиране, което да отразява къде точно е имало дюни във всеки имот, сега щеше да бъде много по-лесно да бъде установено, каза шефът на РИОСВ – Бургас – Бойчо Георгиев днес по време на разглеждането на спорния терен в Несебър.

"Има една наредба за специалните схеми, която е във връзка със Закона за устройството  на тертериториите на Черноморското крайбрежие  от 2008 година.  Трябва точно да бъде направено картиране на плажовете и крайбрежните зони, включително и на пясъчните дюни, които попадат в Закона за Черноморското крайбрежие, ако това беше направено тогава и бяха отразени в картите точно къде има дюни и във всеки имот, а това всичко да се отрази в кадастъра, сега нещата щяха да бъдат различни. Абсолютно всички имоти попадат под Закона за Черноморското крайбрежие и тогава щеше да е ясно кое е дюна и кое – не", коментира още Георгиев.

Според него в настоящата ситуация всички последващи действия трябва да бъдат съобразени с решението за инвестиционно намерение от 2008 година, тъй като е била приложена най-тежката форма – „доклад за оценката за съвместимост”.

Процедура по изготвяне на ПУП е стартирала още от 2007 година. През август е направена преценка по екологична оценка,  октомври същата година излиза Наредба във връзка с Натура 2000, а всички инвестиционни намерения трябва да се съобразят с процедурата по нея.

"Процедурата е формално спазена, защото даже да е имало решение, неправомерно взето, то вече е влязло в сила и всеки един последващ акт трябвада се съобрази с тези решения и обратното може да се докаже само по съдебен път. Да се покажат експертизи и да се установи дали земята попада в защитени зони, с дюни”, коментира още шефът на екоинспекцията.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"