НОИ вече ще прибира всички пари на безработните с дългове

Най-доброто от печата

17-01-2013, 06:05

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

С месец по-бързо да се изчисляват пенсиите, реши надзорът на осигурителния институт

НОИ вече ще може да прибира цялото обезщетение за безработица на хората, които имат дългове към държавното обществено осигуряване от недобросъвестно получени суми. Такава промяна в наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е гласувал надзорът на института. Досега той можеше да прибира 1/6 от това обезщетение, но това ограничение пада.

Не е ясно как подобен текст кореспондира с други закони, които при принудително изпълнение гарантират неприкосновени доход от възнаграждения, обезщетения и пенсии. НОИ обаче по принцип има повече права чрез Кодекса за социално осигуряване, който позволява на осигурителния институт да покрива дългове от едни обезщетения чрез други плащания. Предлаганата промяна ще повиши събираемостта на неоснователно получените суми, смятат от НОИ.

С друга важна промяна се регламентира, че реалният размер на пенсията вече ще се изчислява за 4 месеца, вместо сегашните 5. Това става възможно, тъй като все повече данни са в електронните регистри, които институтът може да ползва. Създава се и възможност самоосигуряващите се да докажат осигурителен стаж и доход след 2006 г. не само със заверена осигурителна книжка, но и чрез данните за внесените осигурителни вноски, които се съдържат в информационната система на НОИ.

ОБЛЕКЧЕНИЕ

Студентите в чужбина, които получават наследствени пенсии, вече ще трябва само еднократно да предоставят в НОИ апостила на документи, издадени от чуждите учебни заведения. Това е документ, който изисква преминаване през външно министерство и много забавя процедурата на отпускане на пенсията. Затова след първата година вече тя ще се отпуска и само срещу легализиран документ, доказващ, че лицето учи в чужбина. Българските учебни заведения пък вече ще могат по електронен път и с електронен подпис да подават документите, удостоверяващи статута на учащите у нас.