4-годишните - задължително на предучилищна

До решението се стигна, въпреки родителските протести

Навършилите 4 години деца задължително ще минават на предучилищна подготовка.

Депутатите гласуваха частта от Закона за училищното и предучилищно образование, с което записаха 4-годишните деца да преминават задължително предучилищно образование, въпреки негодуванието на родителите и на народните представители от опозицията.

След тридневно обсъждане на текстовете, мнозинството в парламента реши предучилищното образование да е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето.

Гласуваха 122 депутати, от които 86 – "за", 33 – "против" и 3-ма се въздържаха. В заключителните разпоредби на закона, които предстои да бъдат гласувани, се предвижда текстът да влезе в сила от 2016 г.
Депутатите решиха още, че училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

По преценка на родителя училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен