НРС става ДАР и минава под контрола на Министерския съвет

Политика

25-01-2013, 11:07

Снимка:

БГНЕС

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

С новия закон се осъществява и девоенизацията на разузнавачите

Националната разузнавателна служба (НРС) се структурира в Държавна агенция и вече ще е на непосредствено подчинение на Министерския съвет.

Това решиха депутатите, като приеха на първо четене първия Закон за разузнаването.

Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) ще събира, обработва и анализира разузнавателна информация.

Според закона, това е всяка информация за чужди страни, организации и лица или за свързани с тях български организации и лица, която е от значение за суверенитета и териториалната цялост на държавата.

ДАР ще разкрива, предотвратява и противодейства на посегателства срещу независимостта и териториалната цялост на страната.

Законът въвежда нова фигура в българското разузнаване – инспекторът. Той ще е на пряко подчинение на председателя на ДАР, но ще се назначава по предложение на премиера и ще има възможност да докладва на него в случай на нужда.

Председателят на агенцията ще се избира по предложение на Министерския съвет за срок 5 години.

С новия закон се осъществява и девоенизацията на разузнавачите. Те вече ще имат статут на особена категория държавни служители.

Текстовете препотвърждават досегашната практика разузнавателна информация да се дава в еднакъв обем и съдържание на председателя на Народното събрание, на президента и на премиера.