2060 г.: Заплата 5632,22 лв. Това са прогнози без кръчмар

Най-доброто от печата

15-02-2013, 05:28

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Данните за застаряването на нацията обаче са наистина стряскащи

Математикът днес коментира данните на НОИ какви ще бъдат работните заплати и пенсиите към 2060 г.

Българинът обича да си прави разни сметки. И понеже те рядко излизат, у нас е популярен изразът “сметка без кръчмар”.

Например партиите в момента си правят различни сметки за това, което според тях ще се случи на парламентарните избори на 7 юли. Както всички ще се убедим, тези сметки ще се окажат правени без кръчмаря, който в случая е българският избирател.
Тези дни с разни сметки ни зарадва актюерският доклад на Националния осигурителен институт за 2012 г., който съдържа прогнози за развитието на България до ... 2060 г.

Няма грешка, актюерите са прогнозирали разни неща с 48-годишен хоризонт!

Ще напомня, че актюерът е консултант, който изготвя оценки и прогнози с математико-статистически методи. Звучи внушително, но трябва да се знае, че няма метод, който да произведе добри прогнози при използване на недостоверни данни и съмнителни хипотези. Една от хипотезите в доклада е, че броят живородени деца от една жена ще бъде 1,6 средно за указания период (в момента той е 1,5). Не е ясно откъде е взета тази хипотеза. Премълчават се също фундаменталните и политически некоректни въпроси за етническия състав и шансът за прилична образованост на новородените българчета. Защото не е важно само дали ще ни има, а какви ще бъдем след 48 години.

В доклада на НОИ има интересни факти. Като този, че през 2011 г. броят на пенсионерите у нас е 78% от броя на осигурените лица. Други плашещи данни от последното преброяване през 2011 г. са, че сме намалели с 564 000 души за 10 години. Същевременно средната възраст се е вдигнала от 40 на 42 години. Очаква се също жените, родени през 2011 г., да живеят 77,4 години, а мъжете - 70,4 години. Прогнозата за 2060 г. е 87,3 г. за жените и 82,2 г. за мъжете. Но това са прогнози за новородените. А какво става с по-възрастните? Очаква се днешните 63-годишни жени да живеят още 18,6 г., а 63-годишните мъже - още 15 г. През 2060 г. тези показатели ще нараснат на 25,9 г. за жените и 22,1 г. за мъжете.

Данните за застаряването на нацията обаче са наистина стряскащи. Ако днес 19% от хората са над 65 г., то през 2060 г. този дял ще нарасне до 34%. Остават щекотливите въпроси кой и как ще ги храни тези хора?

Особено забавни са прогнозите за доходите на българите. Ако БВП и средната заплата за 2011 г. са съответно 75 милиарда лв. и 707 лв., за 2060 г. актюерите предвиждат 431 милиарда лв. и 5632 лв. Нещо повече, очакваната заплата се определя на 5632,22 лв.! Тези именно 22 стотинки избиват не само рибата, но и някои от раците. Тази смела прогноза е направена при предположение, че средната инфлация за 45-годишния период след 2016 г. ще бъде... 2%.

Предполага се също, че за този период пенсионната възраст за мъжете се запазва 65 г., а тази за жените - 63 г. Нещо, което е в забележителен контраст с тенденциите в Европа, САЩ и Япония.

За демографията не знам, но прогнозите за средната заплата и за инфлацията от 2% до 2060 г. няма как да се сбъднат дори приблизително. Защо? Да вземем САЩ. Когато Барак Обама стана президент, САЩ печатаха годишно по 1 трилион (хиляда милиарда, или 1 000 000 000 000) долара във вид на пари и други финансови боклуци. Вече печатат по 2 трилиона годишно, а може и 3 да стигнат, когато Обама си тръгне от Белия дом. Като се отчете и кредитната задлъжнялост, се вижда, че всеки американец (от новороденото до стареца) дължи по 100 000 долара. Точно колкото впрочем дължи и всеки грък. В Япония е по-зле, там всеки дължи по над 200 000 долара. Ние сме несравнимо по-добре, всеки от нас дължи по-малко от 10 000 долара. Тук е резонно да попитаме за какво се стискаме и поддържаме ниски дефицита и дълга, щом накрая някой ще занули броячите?

Може ли тези пари да се върнат и да излязат на пазара? Може, само дето 1 хляб тогава ще струва 1000 долара. Или 2000, което е същото. Тогава? Рецептата е известна - хиперинфлация или война плюс хиперинфлация. Но само хиперинфлация не може, политиците и банкерите няма да го допуснат. Защото знаят, че хората ще се саморазправят с тях. Както по време на френската революция от 1789 г. или на болшевишкия преврат от 1917 г. Друго си е преди това да се направи една война, примерно средно голяма, и всичко да се обясни с нея. Е, пак ще има саморазправи, но не в такъв мащаб. Но проблемът с инфлацията и с войната е един: трудно се контролират. И войната уж почне като средна, а стане голяма. Да не дава Господ!

Ето защо да се правят прогнози с половинвековен хоризонт и в отсъствие на кръчмаря е занимание забавно, но абсолютно безполезно. И то в добрия случай. Щото може да се окаже и вредно, ако някой вземе тези прогнози на сериозно.