Отнеха лиценза на федерацията по стрелба

Спорт

21-02-2013, 17:42

Снимка:

Sportline.bg

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Хората на Камен Шишманов дължат 230 000 лева без лихвите

Спортният министър Свилен Нейков разписа днес заповед за отнемане на лиценза на Българската федерация по спортна стрелба.

Мотивите за този ход са следните:

1. На 20 октомври 2011 г. министър Свилен Нейков назначава извънпланова проверка на БФСС за целесъобразното и законосъобразно разходване на финансови средства, предоставени от министерството, включително разглеждане и на организационното състояние на федерацията за периода от 1 януари 2010 г. до 30 септември 2011 г.

Държавният контролен орган установява пропуски при текущото счетоводно отчитане, липса на документи за разходване на предоставените от министерството средства в размер на 206 672,83 лв., нецелесъобразно разходвани средства в размер на 105 000 лв. и други закононарушения. Федерацията е уведомена за резултатите от проверката с писмо на 16 януари 2012 г. и са направени конкретни препоръки за отстраняване на допуснатите нарушения в срок до 21 февруари 2012 г.

2. Извършен е последващ контрол от длъжностни лица на Инспектората към МФВС по Чл. 64а от ЗФВС за предприетите действия от БФСС по препоръките на доклад с изходящ № РД-09-151 от 16 януари 2012 г. Инспекторатът установява, че от 26 препоръки БФСС е изпълнила само 12. Федерацията е реализирала непризнати разходи в размер на 158 220,31 лв.

3. На 13 март 2012 г. Министерството на физическото възпитание и спорта спира финансовото подпомагане на федерацията. Впоследствие заповедта е оспорена по съдебен ред и потвърдена с окончателно съдебно решение.

4. По заповед на министър Нейков на 12 март 2012 г. е извършена извънпланова проверка на федерацията за целесъобразното разходване на средства, предоставени на БФСС за наеми по договор № ОП 36-00-322 от 18 май 2009 г. – 61 000 лв. и по договор № СД-36-00355 от 2 май 2009 г. – 30 000 лв. Към настоящия момент федерацията не е погасила дължимите на МФВС суми в общ размер 218 220,31 лв. Освен това БФСС дължи наеми и консумативи на "Национална спортна база" ЕАД за месеците юни, юли и декември 2011 г. и за месеците от януари до април 2012 г. в размер на 7 354,87 лв. /с включен ДДС/ и сума от 3 925 лв. за проведен лагер през месец февруари 2012 г. във ВСК "Белмекен". В посочените дължими суми не са включени лихвите по просрочията.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен