Студентското кюфте се сви

Алма матер подема акция "качествена храна" в стола

Порциите в студентските столове били доста по-леки от обявения грамаж в менюто. Храната не била вкусна и качествена и не отговаряла на стандартите за качество на здравното министерство. За това разказа зам.-ректорката по информационни дейности, академичен състав и администрация на висшето училище проф. Албена Воденичарова.

Затова подобряването на качеството на храната в столовете, както и цялото социално-битово обслужване е една от приоритетните цели по проекта „Ключ към качеството“, който ще се изпълнява от Софийския университет.

Той е на стойност над 497 хил. лв. и се финансира от Европейския социален фонд по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Целта на проекта е да подобри дейностите във вуза във всяка една област.

Воденичарова обясни, че предстои да се проучат причините за оплакванията на студентите и да се намерят решенията, така че младите да са доволни от храненето си в университета.

Друга цел на проекта на Алма матер е въвеждането на диференцирано заплащане на преподавателите и повишаване на мотивацията им за работа.

Цел на проекта "Ключ към качеството" е и Софийският университет да подобри позициите си в международните класации на най-добрите вузове. Алма матер сега заема 593-то място в света. Класацията се публикува два пъти годишно и за първи път Софийският университет е под 600-ото място.