Президентството подхрани съмненията, че правителството е нелегитимно

Най-доброто от печата

22-03-2013, 06:13

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Най-голям е проблемът със служебния премиер Марин Райков

Президентството подхрани съмненията за легитимността на част от кабинета, както и опасенията, че пред съда може да се атакуват и да бъдат отменени актовете на цялото служебно правителство и на отделни министри.

Най-голям е проблемът с премиера Марин Райков, който едновременно е и посланик във Франция в отпуск, както и с финансовия министър Калин Христов, който също е излязъл в неплатен отпуск като подуправител на БНБ и по закон единствено Народното събрание може да прекрати правомощията му. Сходно е положението и с просветния министър Николай Милошев, който е зам.-председател на БАН, както и с някои зам.-министри.

Проблемът възникна от това, че според решение № 18 от 2001 г. на Конституционния съд (КС) основният закон казва, че членовете на Министерския съвет трябва да отговарят на условията на народните представители. В Конституцията пише ясно, че депутатите (следователно и министрите) не могат да заемат и друга държавна служба. Според КС държавната служба "най-общо е дейност по осъществяване на функциите на държавата". Това означава работа по договор в което и да е звено на държавната администрация, в държавни ведомства, организации.

Според КС ползването на отпуск, независимо дали платен, неплатен или служебен, не означава преустановяване заемането на длъжността. Напротив - заемането на тази служба продължава и през времетраенето на надлежно разрешения и ползван отпуск, което представлява и несъвместимост със заемането на министерски или пък зам.-министерски пост. Ето защо, ако съществува ограничение за съвместяването на длъжността, това ограничение не отпада при ползването на отпуск, пишат конституционните съдии преди 12 години.

В опит да излезе от капана, в който само се вкара, президентството се опита да успокои ситуацията със странни аргументи. Например, че "през 1994 г. и 1997 г. са били сформирани служебни правителства, в които министрите са били в неплатен отпуск от предишните си работни места" и че това не е било оспорвано съдебно, "следователно е налице установена традиция относно съставянето на служебни правителства, която не се отклонява от нормите на Конституцията".

Позоваването на предишните две служебни правителства не е коректно, защото решението на КС е от 2001 г. и то действа оттогава, като е валидно и в момента. Колкото до аргумента, че досега не е имало съдебно оспорване - няма гаранция, че такова няма да има в бъдеще.

От администрацията на държавния глава твърдят, че "времето на отпуск е период, през който лицето не дължи полагане на труд и следователно не осъществява друга дейност, се осигурява възможността това лице да концентрира усилията си единствено към задачите на служебното правителство", докато КС казва точно обратното.

От президентството стигат и до други правни "висоти" - че понеже служебното правителство действа при разпуснат парламент, "позоваването на несъвместимости, които важат за народни представители, няма връзка, тъй като такива просто няма". За капак идва и аргументът, че решението на КС не било за служебни министри, а за такива, избрани от парламента, каквото уточнение конституционните съдии не правят. Освен това за служебните министри важат всички изисквания като за министри в редовно правителство.

Единственият полезен ход на президентството сега е да поиска от КС тълкуване на Конституцията и произнасяне, че несъвместимостта не важи за служебен кабинет и за служебни министри. Както и да се моли 12-те конституционни съдии да се произнесат в подкрепа на неговата теза.

Със сигурност обаче сегашните аргументи на юристите на държавния глава няма да издържат. Очевидно там са наясно с това, след като президентът вече е освободил от длъжност главния секретар Екатерина Захариева и секретаря Деяна Костадинова, за да станат служебни министри.

КОЙ ОЩЕ Е НЕСЪВМЕСТИМ

Министърът на отбраната Тодор Тагарев е в отпуск от БАН. Заместникът му Ася Давидова е ръководител на отдел "Контрол на въоръженията и неразпространение" във външното министерство.

Министърът на образованието проф. Николай Милошев е в неплатен отпуск от БАН.

Зам. социалният министър Ваня Стойнева е в неплатен отпуск от дирекция "Национален фонд" в Министерството на финансите.

Здравният министър Николай Петров и заместникът му Мирослав Ненков са на договор във Военномедицинската академия и обясняват, че ВМА не е част от държавната администрация.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен