Плащат по-високите пенсии от днес

Животът

08-04-2013, 08:21

Снимка:

Plovdivutre.bg

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Социалната пенсия за старост вече е 110 лева

Изплащането на индексираните пенсии за месец април ще започне по график от днес и ще приключи на 20 април 2013 г. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Скокът е различен за отделните групи. С 9,8% се осъвременяват пенсиите, отпуснати до края на 2009 г. Пенсиите, отпуснати през 2010 г., се увеличават с 8,8%, а тези през 2011 г. – с 5,7%. Повишението при пенсиите от 2012 г. е 2,2%. Не се променят размерите на пенсиите, отпуснати след 1 януари 2013 г.
Осъвременяването се извършва върху размера на пенсията към 31 март 2013 г., без изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер на пенсията е под новия минимален праг, той се приравнява към него. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 1 април 2013 г. е определен на 150 лв. От същата дата максималният размер на пенсиите става 770 лв., което е 35% от максималния осигурителен доход, който за 2013 г. е 2 200 лв. Определен е и нов размер на социалната пенсия за старост, която от началото на април от 100,86 лв. се увеличава на 110,00 лв. месечно, предава Фокус.
При наследствените пенсии и вдовишките добавки осъвременяването се извършва върху размера на пенсията на наследодателя и е с коефициент спрямо годината на отпускане, ако същият е бил пенсионер приживе.
В съответствие с промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за новите размери на пенсиите разпореждания за осъвременяване няма да бъдат изготвяни. Пенсионерите, които желаят да получат заверено копие от разпореждането си, могат да го поискат лично или чрез упълномощено лице на място в съответното Териториално поделение на НОИ или в негов филиал. Сроковете за обжалване на този административен акт ще се определят в зависимост от датата на връчването му. Услугата е безплатна и ще бъде достъпна от 1 април 2013 г., за което е създадена необходимата организация.
От 1 април 2013 г. на пенсионерите ще бъде предоставен достъп до разпорежданията им и през електронната услуга Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК, достъпна през интернет страницата на НОИ в рубрика Е-услуги/ Справки по ЕГН и ПИК.