Бургас първенец с 30 европроекта

Мисия Бургас

09-04-2013, 15:16

Снимка:

Славея Стоянова

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

На семинар в Морското Казино бяха представени възможностите за финансиране през следващия програмен период 2014-2020

Община Бургас е отличник по изпълнение на европроекти с 30 одобрени и приведени в изпълнение по различни оперативни програми, стана ясно по време на информационна среща в Морското Казино за възможностите на финансирането при следващия програмен период.

"Това са проекти от изключителна важност, особено за черноморския регион -  изграждане на инфраструктура, канализация, пречиствателни съоръжения и рехабилитация на водопроводната инфраструктура, което е свързано с намаляване на загубите на този ценния ресурс водата", каза зам. кмет по Европейски политики и околна среда Атанаска Николова.

На семинара стана ясно, че засега за България в периода 2014-2020 г. могат да бъдат отпуснати 15,5 млрд. евро. 

Николова допълни, че най-вероятно през следващата седмица ще се стартира ВиК проект в кварталите Банево, Ветрен, Минерални бани, който е свързан с ремонт на водопроводната мрежа, изграждане на канализация и пречиствателна станция. Тя посочи, че към момента подобни европроекти се изпълняват в най-големия бургаски комплекс "Меден Рудник", в кварталите Сарафово и Горно Езерово.  

"Общината Бургас работи съвместно с още 8 общини от региона и за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, включваща изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци, инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и т.нар екодепо за временно съхранение на специфични отпадъци", допълни Николова. 

Община Бургас обаче все още няма проект по приоритетна ос "Биоразнообразие" и това е сред основните проблеми, сподели зам.-кемтът. 

"Един от проблемите е, че за съжаление  в рамките на този период общините не бяха приоритетен бенефициент за МОСВ в рамките на тази ос. Считам, че ние имаме какво да кажем и по въпроса за биоразнообразието и за устойчивото управление особено на зоните по Натура 2000, защото ние, не само неправителственият сектор и структурите на министерството, но и ние общините сме важен играч в съставянето и изпълнението на политики в тези територии, които са с висока консервационна стойност", каза Николова.

Тромави и бюрократичн процедури и огромно количество документи, които разхищават хартия и материали са сред другите проблеми, с които са се сблъсквали специалистите, докато са подготвяли настоящите проекти, сподели още зам.-кметът. Огромният процент на финалното плащане пък създавало немалко проблеми, особено на по-малките общини. Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"