Нови правила озаптяват банковите спекуланти

ЕП: В заемите за малките фирми ни е надеждата

Във вторник Европейският парламент гласува най-пълния пакет за реформи в банковия сектор досега. Той поставя таван на бонусите на банкерите и въвежда финансови "буфери" срещу трудни за банката времена. Акцентът на документа пада върху по-лесното отпускане на кредити за малките предприятия.  
"Новите правила са най-всеобхватните в банковата регулация на ЕС досега. Те касаят всички 8200 европейски банки и трябва да служат като основа за банковия съюз. Единният контролен механизъм ще бъде покривът. Сега предстои да добавим стените — регулаторната рамка за банките и гаранционните схеми за депозитите. Като законодатели, ние не регулираме нивата на възнагражденията. Правилата за бонусите на банкерите ще донесат по-голяма справедливост и прозрачност и промяна в банковата култура", заяви докладчикът по документа Отмар Карас.
След промените бонусите на банковите служители няма да могат да надхвърлят заплатите им. Изключения са позволени само при одобрение на 66% от акционерите, притежаващи половината акции в банката.
Банките от ЕС ще бъдат задължени и да отделят повече капитал, като буфер срещу трудни периоди. Размерът му е фиксиран на  8%. Той  трябва да  осигури достатъчно лесно конвертируем капитал в пари в брой, за да се плати на вложители и кредитори при спешни случаи.
Предпазният и антицикличният капиталов буфер пък ще трябва да абсорбират загубите и да поддържат достатъчна капиталова основа, за да може да има предлагане на кредити и по време на кризи.
Подсигуряването на заеми за малките и средни предприятия пък ще стане чрез намаляване на номиналния риск, с който се оценяват тези заеми.
Новите правила ще изискват от банките да декларират приходите си, платените данъци и получените субсидии, оборота и броя на служителите си държава по държава. От 2014 г. тези показатели трябва да бъдат предоставяни на ЕК, а от 2015 г. трябва да бъдат обществено достояние. Банките ще бъдат контролирани от надзорните институции в страните членки на ЕС, в сътрудничество с Европейската банкова служба (EBA).Снимка на Деня

Щрихи от Плевен