Младите хора бягат от Видин и Ловеч, в Сливен пък има достатъчно

Общество

18-04-2013, 18:23

Снимка:

varna.utre.bg

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Общо в петнадесет области този дял е над 20.0% от населението на областта

Делът на възрастните хора на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (26.4%), Габрово (25.1%) и Ловеч (24.3%).

Общо в петнадесет области този дял е над 20.0% от населението на областта.

Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 16.1%, Благоевград - 16.6%, Варна и Бургас - съответно 16.8 и 16.7%.

Относителният дял на населението под 15 години пък е най-висок в областите Сливен - 17.6%, и Бургас - 15.0% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в Габрово - 11.3%.

За 2012г. общият коефициент на възрастова зависимост е 48.7%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат приблизително две лица в активна възраст. Това съотношение е по-благоприятно в градовете, отколкото в селата, показва статистиката.