Още няколко дни плащаме по-ниски такси и данъци

Парите

21-04-2013, 11:14

Снимка:

Dobrichutre

Автор:

Dobrichutre.bg

Всичко от Автора

До краят на април с 5% намаление

30 април 2013 г. е последният ден за плащане задълженията за данък сгради и такса смет, когато се прави  отстъпка от 5 на сто.
Dobrichutre. bg, припомня, че тази година такса смет за Добрич е повишена със 75%.

На 30 април 2013 година изтича срокът, в който се заплаща втората вноска за патентен данък за 2013 година.

До 1 юли 2013 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните  средства за 2013г.

Задълженията могат да се платят касово - в  Дирекция "Местни данъци и такси " към Община  Добрич на адрес: ул. "Независимост " № 7, етаж 3, стая 313 от 8.00 до 16.00 часа.
Сумите могат да се изплатят и безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане по банков път.

Справки могат да се правят на място в дирекция "Местни данъци и такси" към Община Добрич и на интернет страницата на общината с адрес dobrich.bg.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен