Опасаха София с опасни легнали полицаи. Ами сега?

70% от съоръженията за намаляване на скоростта в столицата са прекалено високи за автомобилите

70% от повдигнатите пешеходни пътеки и легнали полицаи в София са прекалено високи, което ги прави опасни за преминаващите над тях автомобили, разкрива в. "24 часа".

През август изтича срокът, даден от новата наредба, в който съоръженията, които не може да бъдат приведени според изискванията, трябва да се премахнат.

До тогава ще се премахнат всички неодобрени от комисията съоръжения. Такива има по улиците "Могилите", "Отец Паисий", "Връх Манчо" и "Черни дрин". Също така ще се ремонтират 120, които са с най-големи отклонения.

"В следващите 3 години, какъвто е срокът на наредбата, ще приведем всички повдигнати пешеходни пътеки и легнали полицаи според изискванията", уверява зам.-кметът по транспорт Любомир Христов.

Всъщност сегашните повдигнати зебри и легнали полицаи няма как да се ремонтират, а трябва да се премахнат и на тяхно място да се поставят нови. Ремонтите на съоръженията ще бъдат възложени на фирмите, с които общината има договори за текущ ремонт и поддръжка на пътната инфраструктура.

Ограничаващи скоростта легнали полицаи и повдигнати пешеходни пътеки ще се направят при Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков" на ул. "Кривина" и бул. "Проф. Цветан Лазаров", при улиците "В. Атанасов" и "Кадемлия", до блоковете 6 и 7 в "Левски Г", до блок 712 в "Люлин" 8 и при ул. "Г. Икономов" в "Люлин" 2.

Най-много такива съоръжения има край детски градини, училища и места с концентрация на пътно - транспортни произшествия. Направени са основно през последните 6 г.

КАТ и районните кметове определят къде точно да бъдат поставени, а изграждането се прави след одобрение от Комисията по транспорт на столичната община.

Легналите полицаи могат да бъдат високи не повече от 75 мм, гласи наредбата, която регламентира и контролира поставянето им по пътищата и улиците.

По принцип те се правят от асфалтобетон, но може да бъдат изработвани и от бетон, паваж, каучук, неопрен, полиуретан или от друг материал. Идеята на спящите полицаи е да се намалява скоростта в населените места от 50 до 30 км/ч, на влизане в тях - до 50, а извън селищата - до 40 км/ч.

Съоръженията се монтират по улиците според организацията на движението. Поставят се покрай входове на училища, детски ясли и градини, детски и спортни площадки, здравни и културни заведения, големи търговски обекти и такива за масово събиране на хора. Изискват се на места, където пешеходните се използват от деца и от хора с увреждания.

Препятствия може да има на участъци от улицата с концентрация на пътни произшествия, причината за които е превишената или несъобразената скорост.

"Гърбиците" могат да бъдат широки от 2,5 до 6 метра. Според наредба, която влезе в сила от юли миналата година височината на гърбицата може да се вдига постепенно до 7,5 см.

Оттогава тече и срокът за съобразяване на съществуващите препятствия за намаляване на скоростта според новите изисквания.

Срок от 3 години имат общините да преправят старите легнали полицаи. За тези препятствия обаче, които не могат да се съобразят с новите параметри, в края на юли тази година изтича едногодишният срок за премахването им, гласи наредбата.