Лимит за влоговете на държавни фирми

Най-доброто от печата

30-04-2013, 07:09

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Всяко дружество трябва да работи с няколко банки

Шеф на държавна фирма, който не депозира парите на компаниите в различни банки, ще бъде глобяван с до 50% от заплатата за срок от три месеца. Това следва от новите правила, подготвени от служебното правителство за избор на трезори от държавните фирми.

Изготвянето на правилата, които ще бъдат задължителни, бе един от първите ангажименти, поети от служебния премиер Марин Райков. Запитан от журналисти дали целта е да бъде ударена Корпоративна търговска банка, премиерът отрече. В момента в трезора са съсредоточени голяма част от парите на държавните енергийни дружества.

Въвежда се таван, според който “нетната експозиция” на една компания в дадена банка може да бъде максимум 25% от паричните средства. Под “нетна експозиция” се разбира разликата между парите по сметки и кредитите в съответната банка. Например ако фирмата има общо 100 млн. лв. парични средства, тя и занапред ще може да държи в една банка 70 млн. лв. от тях на едно място, ако от същия трезор е теглила кредити в размер на 50 млн. лв. Причината е, че разликата от 20 млн. лв. е под тавана от 25% (25 млн. лв.).

Правилата за концентрация ще важат само за най-големите държавни фирми, чиято балансова стойност на паричните средства е над 3 млн. лв. За да изберат обслужваща банка за конкретна финансова услуга, ще трябва да съберат поне 5 оферти. Те ще се оценяват на базата на неколичествени и количествени показатели, чиято тежест е съответно 40% и 60%. В първата група влизат критерии като опит и качество при предоставянето на финансови услуги, а във втората - нива на лихви, такси, комисиони, срочност и др.

Въпреки обещанията за пълна прозрачност на интернет страниците на министерствата ще се обявява само обобщена информация за прилагането на правилата от предприятията и за наличие на концентрация на средства. Не се предвижда точен списък на депозираните средства в конкретни банки.

Според финансисти правилата означават, че в обичайните случаи всяко дружество трябва да работи с няколко банки. Нормалната практика в частния сектор е да се ползват до два трезора.