Фонд "Земеделие" изплаща над 60 млн. лв. субсидии

Ще се изплащат допълнителни средства и на всички кандидати, получили субсидии по Схемата за единно плащане на площ

Днес 78 177 земеделски стопани ще получат по сметките си допълнителните субсидии на обща стойност 60 млн. 752 хил.лв., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Това плащане се извършва на база на актуализирания от МЗХ слой "Допустими за подпомагане площи" в системата за идентификация на земеделските парцели.

Ще се изплащат допълнителни средства и на всички останали кандидати, получили субсидии по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) през февруари поради преизчисления на ставката за подпомагане. Заради ръста в декларираните площи през 2012, предходната субсидия по СЕПП беше със ставка 25,63 лв. на декар. След окончателните изчисления, финалната ставка е 26,44 лв. на декар.

Общата сума, изплатена за 2012 средства по Схемата за единно плащане на площ, възлиза на близо 904 млн. лева.

Подадените от кандидатите жалби през януари и февруари са отразени, както и предоставените документи за право на ползване на земеделските земи, в случай на установени застъпвания.

Всеки стопанин може да направи справка за получените субсидии на www.dfz.bg/Система за индивидуална справка по директни плащания.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен