Внимавайте със свещите и огъня довечера!

Животът

04-05-2013, 10:45

Снимка:

БГНЕС

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Пожарникарите напомнят мерките за безопасност

Предстоят честванията на Възкресение Христово. Изпълняваните ритуали, съпроводени с паленето на огън, значително повишават риска от възникване на пожари. Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Пловдив призовава за внимателно боравене със свещите при посещение в църковните храмове и при пренасянето им по домовете.

Всяка запалена свещ крие опасност, особено за хората с по-дълги или обемни коси, които лесно могат да пламнат. Ако всеки пази най-близко стоящите до него хора, вероятността да пламне нечия дреха или коса е минимална. Запалените свещи, които се пренасят след църковните церемонии, създават сериозни предпоставки за пожари. Оставени без надзор върху горими предмети може да предизвикат пожар. Опасност за запалване се крие и при пренасянето им в автомобилите. След прибирането си в домовете, не оставяйте запалените свещи да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците са непредвидими. Не допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол. При инцидент по най-бързия начин сигнализирайте на тел. 112!

Преди празника от Пловдивската противопожарна служба са извършили 159 проверки в църкви, манастири и параклиси. Обърнато е особено внимание на мерките за пожарна безопасност, плановете за евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации, и на съоръженията за първоначално пожарогасене. При проверките за констатираните нарушения са връчени 22 писмени разпореждания.

Най-често срещаните нарушения са липса или недостатъчен брой уреди за първоначално пожарогасене и неизвършено техническо обслужване на наличните пожарогасители. Предписани са кратки срокове за отстраняване на нарушенията. На църковните служители са дадени указания за ограничаване предпоставките за възникване на пожари в тези обекти, като акцентът е върху противопожарния режим, обучението на персонала за работа с подръчните противопожарни уреди, опасността при паленето и пренасянето на горящите свещи и гасенето на догарящите, както и изключването на електрическото напрежение след тържествените церемонии.