Застрашените соколчета се излюпиха в Зелени Балкани

Животът

07-05-2013, 08:08

Автор:

boshnakova1

Всичко от Автора

Проект – "Възстановяване на белошипата ветрушка" даде резултат

Изчезналите като гнездящ вид от природата на България белошипи ветрушки снесоха първите си яйца за тази година, в рамките на проект – "Възстановяване на белошипата ветрушка", съобщиха от Зелени Балкани.

През последните няколко дни две от двойките белошипа ветрушка (Falco naumanni) в Спасителния център на Зелени Балкани, снесоха първите си яйца. Редките птици, за които няма категорични данни, че днес гнездят в България, се размножават успешно в Спасителния център за диви животни за поредна година.

За сега яйцата са общо 5, като трите са в клетката на най-старата и опитна двойка. Застрашените соколчета са част от програмата на Зелени Балкани, целяща възстановяване вида, като гнездящ на територията на страната. Една от стъпките на това амбициозно начинание е осигуряване на млади птици, които по-късно да бъдат освободени в естествени условия. С цел гарантирането на достатъчно на брой млади птици за освобождаване, белошипи ветрушки се размножават и в Испания - в размножителния център на партньорите по проекта – ДЕМА. Там те снесоха първите си яйца още в средата на април.

Излюпените в неволя млади птици от Испания и България ще бъдат настанени в адаптационна клетка и през лятото ще отлетят на свобода в дивата природа. Мястото за връщането на младите птици е Защитена Зона "Сакар" (BG0002021), част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. В този район е регистрирано и едно от последните известни загнездвания на ветрушките у нас в края на 80 –те години на миналото столетие. Надеждите на екипа на проекта са, че посредством сътрудничеството между партньорите в инициативата – Зелени Балкани, Дема и Евронатур и разбира се с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз, скоро белешопите ветрушки отново ще се срещат в нашата природа.