И Тракийският университет в тържествата утре

Животът

23-05-2013, 16:46

Автор:

boshnakova

Всичко от Автора

На 30 май в 9:30 започват тържествата по случай 90-годишнината на Ветеринарномедицински факултет

За осемнадесети пореден път Тракийския университет в Стара Загора ще посрещне 24 май. В Деня на българската просвета и култура висшето учебно заведение ще отбележи и своя празник.

На 30 май - четвъртък, от 9:30 часа започват тържествата по случай 90-годишнината на Ветеринарномедицински факултет, които ще се състоят в Държавна опера - Стара Загора. Ще бъде присъдено и почетното звание Доктор Хонорис Кауза на Тракийски университет на проф. Халил Гюлеш от Истанбулския университет. Ще бъде представена и музейна сбирка посветена на "Ветеринарното дело в Република България".

За предстоящата учебна година таксите в ТрУ - Стара Загора остават непроменени с изключение на ветеринарната медицина. За тази специалност студентите ще трябва да приготвят със 60 лева повече и така сумата става 900 лева за година.

На 100% е изпълнена държавната поръчка, обясни проф. Иван Въшин, изпълняващ длъжността ректор на Тракийския университет. 1548 са местата за студентит първокурсници. Броят на докторантите е 25, а магистрите 155. Откриването на учебната 2013/2014 година е на 16 септември. Тогава стартира за първи път новата специалност Медицинска рехабилитация и ерготерапия, където могат да бъдат приети 30 души. Университетът е направил предложение и за още една нова специалност - Гериатрични грижи, която ако бъде приета от бъдещите управници, ще може да стартира след една година.

Успешно е стартирал и поредният проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", който е насочен към повишаване на квалификацията на преподавателите. Дейностите по проекта са на обща стойност близо 76 900 лева. Финаnсирането от страна на еврофондовете е на 100%. Обученията ще обхванат 96 преподаватели. Отделно ще бъдат включени и други по време на анкетните проучвания, свързани с проекта. Това обясни неговият ръководител доц. Красимира Георгиева.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен