Фирма "Зауба" ще чисти временно Стара Загора

Новините

05-06-2013, 08:26

Автор:

boshnakova

Всичко от Автора

Избора на постоянен изпълнител на дейностите по почистването ще стане до 6 месеца

Община Стара Загора  възложи временното извършване на дейностите по поддържане на чистотата на територията на общината, на основание Закона за обществените поръчки, на "Зауба"АД, гр. София, предложена за изпълнител от назначена със заповед на кмета комисия.  
Комисията, съставена от представители на общинската администрация и председателите на групи в Общински съвет, определи изпълнителя на дейностите по чистотата, чрез процедура на договаряне без обявление.

Предстои провеждането на открита процедура по възлагане на обществена поръчка за избор на постоянен изпълнител на почистването.

С Решение № 759 Общински съвет Стара Загора възложи на кмета на общината извършването на действията по прекратяването на отношенията с досегашния концесионер "Нелсен – Чистота" ООД, поради неизпълнение на задълженията му по допълнителното споразумение, към съществуващия от 26.06.1998г. договор с фирмата за дейностите по поддръжка на чистотата.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен