За първи път падаме под 2 млн. в селата

Селската безработица в България е втората най-висока в ЕС

Безработицата в селските райони на България е втората най-висока в страните от Европейския съюз, сочат данни на Евростат. Само Испания със своите 17% безработица в тези региони изпреварва страната ни, където този показател е 16%.

За първи път в демографската история на България населението на селата пада под 2 милиона души. В края на 2012 г. у нас в градовете са живели 5,3 млн. души или 73% от населението, а в селата - 1,9 млн. души, или 27% от населението на страната.

Безработните в българските села през миналата година са били 125 000 души. Според данните на Евростат - около 112 млн. души в ЕС обитават селски райони, но земеделския труд в ЕС-27 се оценява през 2012 г. на 10,1 млн. работещи единици. Една работна единица се равнява на едно лице, работещо на пълно работно време цяла година, уточнява анализът.

Към края на 2012 г. населените места у нас без население са били 172. Най-голям брой населени места без население е имало в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали, а в около 1 100 български села живеят от 1 до 49 души.

През миналата година приблизително с една четвърт е намалял броят на хората в ЕС, които се занимават със земеделски труд в сравнение с предходното десетилетие. Това сочат още данни на европейската статистика.

Най-голямо общо намаление на заетостта в селскостопанското производство е отчетено в Словакия - минус 59 на сто и Естония - минус 56 на сто. Заетостта в селското стопанство е намаляла с приблизително 30% още в България, Латвия, Румъния, Чехия, Унгария, Гърция, Швеция и Дания.

Единствените страни в ЕС, които отчитат увеличение на селскостопанския им труд за последните 10 години, са Малта - ръст с 14%, и Ирландия - ръст от 5 на сто.

За България Евростат отчита спад на населението в селските райони от минус 10 на сто. В Литва и Латвия този показател е минус 20%.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"