Блокират пътя към морето

Гражданско неподчинение след миналогодишните взривове край Петолъчката

Жители на Лозенец затварят пътя към морето. Селото, което пострада най-тежко от миналогодишните взривове на военни складове край Петолъчката, обявяват гражданско неподчинение, пише в. "Стандарт".

"От 12 до 13 часа на 26 юни пристъпваме към обявяване на гражданско неподчинение, като ще блокираме главен път София-Бургас на входа на село Лозенец, на 3 км от пътен възел Петолъчката", съобщиха от местния инициативен комитет с председател Дина Попова. Според подписалите декларацията членове на съвета държавните чиновници са ги излъгали, за да прикрият корупция.

Основните искания на жителите на Лозенец са:

1. Незабавно сформиране на междуведомствена комисия с участие на представители от населението и участието на посочени от нас независими експерти за извършване на пълна ревизия на намиращите се на територията на базата боеприпаси и опасни материали като видове и количества, с цел да се пресече възможността за внасяне на материали за взривяване от други места;

2. Незабавно разследване законността на дейността на "Милитъри продакшън интернешънъл", "Табов инженеринг", както и на "Берета трейдинг", които фирми извършват контролирани взривни дейности от 14.02.2013 г. до днес. В това разследване да бъдат включени и независими експерти.

3. До извършването на ревизията и разследването незабавно да се разпореди от съответните институции спирането на взривните дейности, поради съществуващия реален риск за живота, здравето и имуществото на хиляди хора- местни жители от селата Лозенец и горно Александрово, пътуващи по главен път София-Бургас, както и работници на пътен възел "Петолъчката".

4. След ревизията и реалната оценка на количеството опасни боеприпаси, които не могат да бъдат транспортирани до съответния полигон за унищожаване, да се направи един реалистичен план-график за унищожаване на непреносимите взривни материали.

5. След пълното прочистване на замърсения район от "Берета трейдинг" през миналата година да се забрани упражняването на този вид дейности- унищожаване и утилизация на взривни и други опасни материали в база "Стралджа- Мараш" завинаги!

6. Законодателно да се уреди проблема с подобни бази, намиращи се в непосредствена близост (на по-малко от 3000 м) до населени места и важни инфраструктурни съоръжения- незабавно.

"Обявяването на гражданското неподчинение се налага поради пълното безразличие от страна на всички отговорни институции, към които се обръщахме за съдействие през последните три месеца: Президентство, Национален омбудсман (дори не ни отговори на призивите за съдействие), Главна прокуратура, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Не само, че не ни оказаха никакво съдействие, но и някои от тях явно ни излъгаха в отговорите си по ЗДОИ, като видимо заличаваха уличаващи ги в корупция действия", пише в декларацията.