Глад грози хората навсякъде по света

Световното благоденствие зависи от хората

 През 2050 в света ще живеят 9,6 милиарда души - с 2,6 милиарда повече, отколкото днес.

За да се изхрани, човечеството трябва да отдава все повече земеделски площи за отглеждането на суровини, използвани при производството на биогорива. Едновременно с това не могат да се изсичат гори за нови земеделски участъци - планетата и без това се задъхва от парниковите газове, техните емисии биха всички рекорди през миналата година.

По тази причина учените се вълнуват от въпроса: с какво ще се храни растящото население на земята през следващите десетилетия?

На пръв поглед отговорът е очевиден. За да се изхранят новите гърла, фермерите просто трябва да увеличат производителността. Още повече, че урожаят и без това постоянно се повишава благодарение на новите изкуствени торове. Но не всичко е толкова лесно - за да няма недостиг на храни, производството на зърнени култури трябва да се удвои. 40 години няма да са достатъчни за това, изчислиха учените от Университета в Минесота.

Учените отбелязват, че увеличаването на реколтите от земеделски култури няма да бъде еднакво в целия свят. Например, в САЩ добивът на пшеница от хектар ще расте с 2% годишно. Но в някои части от Индия или Източна Европа урожаят няма да расте в течение на много години. В много части на света увеличението на производителността няма да се случи заради недостатъчния обем на инвестиции в земеделието, обясняват учените.

Означава ли това, че в бъдеще светът ще се сблъска с масов глад? Засега не. За да стигне храната за всички жители на планетата Земя, човечеството трябва да реши пет проблема: 1. да се откаже от производството на биогорива; 2. да повиши урожаят там, където това е възможно. Например в страните от бившия Съветски Съюз и Африка; 3. да усъвършенства торовете; 4. да намали количеството на месото в менюто; 5. да съкрати обема на хранителните отпадъци в цял свят.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен