Стойнев за "хубавите" тех-парковете: Сега ли е моментът?

Икономическият министър заяви, че бизнесът ще решава къде да се дават пари

Изграждането на тех-паркове е хубаво нещо, но сега ли е моментът за това?

Това попита министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, в началото на заседание на работна група за разработване на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 година. В програмата беше изграждането на технологични паркове.

Стойнев посочи, че в момента имаме един тех-парк, при който парите едва се усвояват.
От друга страна, научните среди ясно заявяват, че имат достатъчно сграден фонд, който може да бъде модернизиран, без да се строи, и да се наливат излишно пари в строителство, отбеляза министърът. Той заяви, че за следващия програмен период бизнесът ще решава къде да се дават пари, защото именно той създава богатството на страната.

"Проектът "София тех парк" има бъдеще, но в момента този проект боксува", каза още Стойнев. По думите му – сега се изразходват само средства, предимно за командировки и за консултантски услуги. "Не може, когато един проект боксува, за следващия програмен период да се залагат десет пъти повече подобни проекти."

"Нашата цел е да се създаде прозрачност и опростени процедури по отношение на проектите на Оперативната програма, както и постигане на пълна хармония с бизнеса", посочи Драгомир Стойнев. Той каза още, че през следващата седмица представителите на бизнеса ще бъдат запознати с промените в Закона за обществените поръчки, които се изразяват в съкращаване на процедури и постигане на по-голяма прозрачност.
"Едва ли имаше време, когато преди да се е провел търгът, се знаеше кой ще спечели процедурата", отбеляза министър Стойнев.
Министерството на икономиката и енергетиката няма да си позволи да налага свои решения и виждания, без те да са обсъдени с бизнеса, особено за една толкова важна оперативна програма.