EVN определи като противоречив проект на ДКЕВР

Новините

15-07-2013, 13:47

Снимка:

БГНЕС

Автор:

starazagora.utre.bg

Всичко от Автора

EVN България счита, че част от разпоредбите на представения проект не следват изискванията на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници

Днес (15 юли 2013), по време на обществено обсъждане в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на проект на „Методика за разпределяне и компенсиране на разходите, свързани с наложени задължения към обществото" EVN България изрази своето становище по предложените от ДКЕВР текстове.
EVN България счита, че част от разпоредбите на представения  проект не следват изискванията на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. От една страна законът задължава Крайния снабдител да изкупува цялото произведено количество електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство. В същото време проектът на Методиката предвижда, че в своите ценови решения ДКЕВР ще утвърждава както изкупените количества „зелена" и „кафява" енергия, така и разходите, които крайните снабдители ще правят за тяхното изкупуване. Това противоречие създава риск за крайните снабдители по отношение на непълното възстановяване на разходите им, породени от задължението им да изкупуват цялото произведено количество електрическа енергия от ВЕИ.
В проекта на Методиката съществува и противоречието, според което от една страна се преповтарят разпоредбите на Закона и прилагане на принципа „pass through" - целият направен разход за „зелена" и „кафява" енергия да се префактурира на НЕК - а в друга част се казва, че НЕК ще обобщава приходите и разходите за месеца и ще прави оферта за компенсиране на Крайния снабдител. Не става ясно какво всъщност НЕК ще компенсира и какво означава „оферта за компенсиране", при положение че цялата изкупена от крайния снабдител енергия вече е префактурирана на НЕК.
С цел да се изчистят и доуточнят тези и други въпроси ЕVN България ще предостави на ДКЕВР конкретни предложения относно необходимите промени в Методиката с очакването за тяхното експертно обсъждане./KROSS