ДКЕВР на проверка в EVN

Мисия

24-07-2013, 12:39

Снимка:

EVN

Автор:

starazagorautre

Всичко от Автора

Регулаторът проверява присъединяването на ВЕИ централи

Експерти от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) са на проверка в EVN България Електроразпределение с цел установяване на процедурата за присъединяване на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) към електроразпределителната мрежа за периода 2011 – 2013 г.  Обхватът на проверките включва издадени становища, предварителни и окончателни договори по присъединяване на ВЕИ централи. В допълнение е предвидено и посещение на място в избрани от експертите на ДКЕВР клиентски центрове на EVN България за предоставяне на допълнителна информация и документация. EVN България декларира, че ще окаже пълно съдействие и сътрудничество на експертите от ДКЕВР при извършване на проверките по цялостната процедура съгласно нормативните изисквания.