Библиотека "Родина"отваря старозагорското наследство

Стара Загора Лайф

30-07-2013, 19:54

Снимка:

Библиотека "Родина",Стара Загора

Автор:

starazagorautre

Всичко от Автора

Голямата цел на „Старозагорска е-памет" е да се създадат условия за споделена цифровизация и да се разработи динамичен Web 2.0 портал, в който да се събира на едно виртуално място разпръснатото богато и уникално културно-историческо наследство

Единен уеб портал с неограничен достъп ще представя цифровизирани ръкописи от 13-19в., части от архивите на дружествата Театър, Искра и Августа Траяна от началото на 20в., оригинални резултати от археологически проучвания на античния обект Вила рустика в местността Чаталка и недвижими паметници от Старозагорския регион.Това предвижда проект „Старозагорска е-памет”, по който водеща организация е библиотека „Родина”.
Голямата цел на „Старозагорска е-памет” е да се създадат условия за споделена цифровизация и да се разработи динамичен Web 2.0 портал, в който да се събира на едно виртуално място разпръснатото богато и уникално културно-историческо наследство, съхранено в библиотеките и музеите на Стара Загора и региона.
Проектът е финансиран по програма "Глобални библиотеки-България” и е със срок за изпълнение 4 месеца.Общият бюджет на проекта възлиза на 18 688 лв., а одобрените средства по Грантовата схема за финансиране на иновативни поректи (ГСФИП)– на 14 654лв. Целеви библиотеки–участници в коалиция с библиотека „Родина” са Общинска библиотека „Искра” в гр.Казанлък и библиотеките при Народно читалище „Възраждане – 1927” в с. Калояновец, Народно читалище „Изгрев – 1921” в с. Кирилово и Народно читалище „Стефан Генчев – 1901” в с. Хрищени.Партньори по проекта са Община Стара Загора, Областна администрация Стара Загора, Регионален исторически музей и Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора.
Проектът ще даде възможност на библиотеките от  коалицията да надградят знанията и опита си в дигитализацията на материалното ни културно наследство чрез обучения и дейности по разкриване на нови видове документи и обекти, да  проучат местната история и създадат е-съдържание за нея. Дейностите по проекта ще предоставят и възможност да се съхранят за идващите поколения документи с историческа, културна и научна стойност, голяма част от които носят печата на времето и са недостъпни за широката публика, поради лошото им физическо състояние и ограничения достъп до тях.
Публикуването в глобалната мрежа на цифровизираното културното наследство и на създаденото е-съдържание за местната история ще позволи нов тип обслужване на гражданите– равен достъп до пълнотекстови електронни бази данни, нужни за образование, научно изследване или просто за културно обогатяване, без ограничение на време и място за ползване.
За популяризиране на културно-историческото ни минало и повишаване знанието на децата и младите хора за местни забележителности и личности проектът предвижда образователни и културни инициативи–„Опознай родния си край”, образователен цикъл за ученици през лятната ваканция в библиотеките от коалицията и конкурс за презентация и видео клип „Разкажи за културното ни минало”, който ще се отчете в началото на м.октомври.

Проектът ще бъде осъществен с активното участие на доброволци от местните общности.