Ще се направи всичко за спасяването на БДЖ, заяви Папазов

Министърът на транспорта обеща преразглеждане на заплатите на служителите

Не съм се страхувал от големи разходи, а от малки приходи, каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. На среща с железничари по повод Деня на железничаря и 125 години от създаването на Български държавни железници, той каза, че приоритет в реформата на БДЖ ще бъде привличане на допълнително пътници и товари. По думите му - трябва активно предлагане на услугата, така че да бъде заинтригуван крайният клиент.

Папазов обеща на жп служителите, че заплатите им ще бъдат преразгледани "при първа възможност". Освен това няма да има съкращения на хора при реформата в БДЖ. По думите му приоритет няма да са разходите, а повече приходи. За целта БДЖ ще се опита да привлече повече пътници и товари. Това ще стане чрез подобряване на инфраструктурата и новости като SMS- продажби на билети.

"Много по-важно е в момента да решим въпроса въобще да се получават заплати. Съжалявам, че това е доведено до такава фаза. При първа възможност ще се преразгледат заплащанията. Това може да стане в малко по-дългосрочен период. Такива средства са предвидени в различните години", посочи Папазов.

Той обясни, че първата стъпка, която трябва да се завърши, са преговорите с кредиторите.

"По-важните мерки са за постигане на споразумение с основните кредитори. Към настоящия момент БДЖ не е в състояние да плати падежните главници към кредиторите. Крайно наложително е да бъде сключено споразумение за преструктуриране и разсрочване на задълженията. Предвиждаме среща през септември с всички кредитори, където ще бъдат обсъдени тези проблеми", добави министърът.

Други мерки в работата на БДЖ са модернизация на технологиите, подкрепа от страна на собственика на "Холдинг БДЖ" за изплащане на част от задълженията на компанията. Източниците могат да бъдат включително и от заеми от Световната банка, посочи Папазов. "Срещнали сме се с ръководствата на търговски банки и различни фондове за изкупуване на дългове", подчерта той.

По повод планираните продажби на активи на компанията инистърът обясни, че за такава ще бъдат обявени само неоперативни активи – неща, които няма да могат да бъдат използвани в бъдещата експлоатационна дейност. Тяхната стойност е над 100 милиона лева. По думите им това може да се случи до края на следващата година.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"