992 са осъдените през 2012-та в областта

Мисия Добрич

07-08-2013, 11:11

Автор:

dobrich.utre.bg

Всичко от Автора

Увеличава са броят на осъдените с влезли в сила присъди

През 2012 г. в област Добрич с осъдителна присъда са приключили делата на 992 извършени престъпления, което е с 23.4% повече в сравнение с 2011 година. Броят на обвиняемите лица през 2012 г. в област Добрич е 1 342, съобщават от ТСБ в Добрич.
С ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 615 лица,  условно осъдени са 524, освободени от наказателна отговорност са 179, оправдателна присъда са получили 19, на 5 лица делата са прекратени.
През 2012 г. броят на осъдените лица с влезли в сила присъди е 1 139. В сравнение с 2011 г. се наблюдава увеличение с 24.9%.
Осъдените лица на възраст 14 - 17 години съставляват 4.2% от всички осъдени лица и достигат 48. Спрямо 2011 г. се наблюдава намаление с 2.0%. Най – голям е делът (28.9%) на осъдените лица на възраст 18 – 24 години -329 лица.
92.6% от общия брой на осъдените лица са мъже. Осъдените жени са 84.
 Кражбите на имущество са най-разпространените сред престъпленията против собствеността, завършили с осъждане.
Осъдени на лишаване от свобода са 745. Наказанието пробация е наложено на 352, а с глоба са санкционирани 40 лица.