Тома Белев се облагодетелствал от обществени поръчки за парковете

Общество

16-08-2013, 18:17

Автор:

bulgariautre

Всичко от Автора

За скандалната схема разказват от неправителствената организация "Природата за хората и регионите"

За поредна далавера на екоорганизациите, приближени до бившия директор на природен парк "Витоша" Тома Белев предупреждават от "Природата за хората и регионите". След като разкриха нередности по усвояването на европейските средстава за преброяване на китовете, сега от организацията на Филип Цанов заявяват, че "зелените" използват участието си в "Асоциация на парковете в България“, за да се облагодетелстват от обществени поръчки". Затова в отворено писмо до земеделският министър Димитър Греков от "Природата за хората и регионите"  настояват дирекциите на  българските природните паркове да прекратята участието си в асоциацията.

 

ДО:
ГОСПОДИН ДИМИТЪР ГРЕКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

КОПИЕ  ДО:
ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТРЕСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  

ОТВОРЕНО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРЕКОВ,

НГК „Природата за хората и регионите“  настоява  за незабавно  прекратяване на участието на дирекциите на  българските природните паркове   в  частното сдружение на Тома Белев  - „Асоциация на парковете в България“.  Тази асоциацията е създадена за да обслужва  интересите на зелените  за получаване на информация от всякакъв характер, която после се  използва  за натиск срещу  институциите и незаконно лобиране  в полза да  организации и частни фирми, свързани с Тома Белев.
Отдавна изнасяме информация за корупционни практики, нагласени обществени поръчки, конфликт на интереси и бизнес връзки  между „Асоциация на парковете в България“ и администрациите на дирекциите на парковете.
„Асоциацията на парковете в България“ е организация, в която участват   11-те природни парка. От момента на създаването й досега, тази асоциация се председателства от  Тома Белев. В продължение на 13 години Тома Белев заемаше пост на Директор на ПП „Витоша” и независимо , че от февруари 2012 г. е освободен, той  продължава  да ръководи  сдружението на природните паркове.  Асоциацията е най-големият жалбоподател  срещу решения на МОСВ, МРРБ. Тя е в основата и на блокирането на големи инвестиционни проекти, които са в интерес на България.
В последните си разследвания  нашата коалиция изнесе информация  за  нагласени обществени поръчки на  парковете,  при които  се установи  очевидно незаконно лобиране  в полза на  други  организации и частни компании на  председателя на „Асоциацията на парковете в България“ Тома Белев. И всичко това се е случваше  под благосклонния поглед на  трите последни правителства на България.  
Припомняме, че природозащитните организации   на Тома Белев се финансират  от проекти по мониторинг и  възстановяване на биоразнообразие в защитени територии. През миналата година те лобираха и успяха  тихомълком да увеличат средствата по ОП „Околна среда“ за природните и национални паркове  с  внушителните 141 милиона лева. Нашите разследвания за няколко от апетитните поръчки  в  парковете показаха, че в играта  участват  едни и същи организации  - „Зелени Балкани“, Фондация „Биоразнообразие“, техните  сателитни природозащитни организации  или   частните им  фирми.
Само от три милионния бюджет на  парк „Сините камъни“  над  половината  е  даден на хора на Тома Белев  чрез „Зелени Балкани“ :   мерки по възстановяване са изпълнявали   Валентина Фиданова, член на УС на Зелени  Балкани, но с частната си фирма „Стерна консулт“. Обединение „Кутелка“, което е сдружение между фирмата на Зелени Балкани  „Екологичен център“ ЕООД и Зелени Балкани – Ст. Загора,  също изпълнява мерки по консервация  а  отделно от това лалугерите се  броят от „Зелени балкани“ – Ст. Загора.   
В природен парк „Българка“  парите пак  са  с адресат „Зелени Балкани“  и хора, свързани с Белев. Поръчки изпълнява  „Обединение Българка -2011“, в което  участва търговската фирма на сдружение „Зелени Балкани“ на Тома Белев - „Екологичен център“ЕООД. Другите съсобственици на обединението са „WWF-Световен фонд за дивата природа“, управлявано от съпругата на Тома Белев, Веселина Кавръкова, но чрез тяхната  еднолична търговската фирма „Марсилея“ .
В природен парк „Беласица”  пък е  кръгът на Петко Цветков и Тома Белев. Там по „спечелена“ обществена поръчка работи обединение „Проект Беласица“ със собственици  „Пирински туристически форум“и „Ривекс 99“ ООД „ Ривекс 99“ е собственост на Людмила Димитрова, дългогодишен партньор на Петко Цветков. Освен в Беласица, Людмила Димитрова е координатор и на екипа на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национален парк Пирин и резерват Тисата“, в рамките на който беше скандалната обществената поръчка за изработване на план за управление на Пирин, която  незаконно беше присъдена на Зелени Балкани и фондация „Биоразнообразие“  . Наскоро ВАС  отмени избора на екипа на Людмила Димитрова и юристка Кабакова, на която Тома Белев е  възлагал поръчки без конкурс, докато е бил директор на парка.  Другият съдружник  е „ Пирински туристически форум“, който се управлява от ковчежника на партия „Зелените“ и съдружничка на Петко Цветков в частната им компания „Екологични решения“ ООД Юлия Йорданова.  Юлия Йорданова е кадър на  „Зелени Балкани“ и фондация „Биоразнообразие“, а по-късно оглавява техните  разклонения „Си-Ви-Ес България“ и Фондация „Училище за природата“. Си-Ви-Ес България е организация, която се занимава с подготовката на зелени кадри за партийните и неправителствени нужди, както и с привличането и обучението на доброволци  у нас и в чужбина.
Обществената поръчка  се  печелят с прости технологии –  конкурентите на зелените се разчистват от комисиите за оценка. Те пък от своя страна  се назначават  и решенията им се одобряват  от директорите на парковете, които участват „Асоциация на парковете в България“ с председател  Тома  Белев.  Другата технология за спечелване  се прилага  в  заданията за поръчките, които пак се одобряват от директорите на парковете –  в  документацията  се залагат условия,  на които отговарят само   зелените организации – например участниците и експертите да се участвали в  проекта НАТУРА 2000, който всички знаем, че е бил възложен на  „Зелени Балкани“ без  конкурс.
Всичко гореизложено съдържа достатъчно основания  да се разпоредите за незабавно излизане на   дирекциите на природните паркове  от „Асоциация на парковете в България“.

С уважение,
Филип Цанов  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен