Обгазяване в Гълъбово

Животът

23-08-2013, 14:26

Снимка:

Община Гълъбово

Автор:

neikova

Всичко от Автора

Отчетен е серен диоксид над нормата

Наднормени стойности на серен диоксид са регистрирани отново вчера в град Гълъбово. Това сочат данните от бюлетина за качество на въздуха в сайта на Изпълнителна агенция по околна среда.
Стойностите са 1.09 пъти над средночасовата норма за замърсителя. Според специалистите от Регионалната инспекция по околна среда и води в Стара Загора превишението се дължи на наслагване на емисии от ТЕЦ в комплекса "Марица Изток" и неблагоприятни метеорологични условия. Това е десето превишение на серен диоксид в Гълъбово от началото на месеца.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен