Учим европейците на здравословен живот

Мисия Пловдив

02-09-2013, 07:06

Снимка:

интернет

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Занятията ще се проведат на хижа Здравец до 7 септември

Пловдив ще бъде домакин на един уникален по рода си проект. Инициативата "Здравословен начин на живот. Здравословни практики“ е одобрена по програма „Младежта в действие“ и се реализира от Сдружение “Младежки глас“ – Пловдив с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Проектът ще се реализира между 1-7 септември. Официалното откриване на проекта ще стане в хотел "Империал“ на 2-ри септември от 10:30 часа. Там ще присъстват представители от Община Пловдив - Дирекция „ Спорт и младежки дейности“. Дейностите по проекта ще се реализират в Екохотел "Здравец“. Участие ще вземат 11 организации от 9 европейски държави измежду които: Швейцария, Полша, Литва, Латвия, Гърция, Румъния, Словакия, Франция, България и две организации от Турция.

Проектът е свързан с провеждането на обучителна програма за здравословния начин на живот , през която ще преминат нашите партньори по проекта.  Обучителния курс включва семинари, лекции, практически занимания, ролеви игри, дискусии, тематични вечери, спортни дейности и рефлексии - които имат за цел да предадат нужните знания на участниците.

Проектът има за цел:
- Развитие на международното сътрудничество;
- Приучаване на младите хора към здравословни практики и употребата на здравословни продукти;
- Формиране на конкретни умения и знания за здравословния начин на живот;

- Формиране на навици за разработване и реализиране на проекти свързани с обучението на млади хора за практикуване на здравословен начин на живот;

- Преодоляване на междукултурните различия, като се демонстрират възможностите на програма "Младежта в действие" за междукултурно общуване и обмен“Снимка на Деня

Щрихи от Плевен