Инвестират над 11 млн.лв. в образователна инфраструктура

Мисия

10-09-2013, 15:14

Снимка:

Община Стара Загора

Автор:

starazagorautre

Всичко от Автора

Ремонтират 17 училища и детски градини

С над 11 млн.лв. от европейски проекти и по капиталовия план на общината, през 2013 година в Стара Загора, се ремонтират 17 общински училища и детски градини. За първи път от години насам, в образователната сфера се правят толкова много мащабни и значими ремонти на учебната инфраструктура, отчитат от отдел „Образование, младежки дейности и спорт“ на Община Стара Загора. Почти 10 млн. лева от европроекти се инвестират в санирането на две училища и две детски градини, изграждане на Общностен център, нова детска градина в центъра на града, многофункционална спортна зала и Международен младежки център. Енергийно-ефективни мерки, със средства по Международен фонд „Козлодуй“, се внедряват в четири обекта – СОУ „М. Горки”, V ОУ „М. Станев”, ЦДГ № 20 „Мир” и ЦДГ № 7 „Светулка”. Изграждащият се Общностен център включва детска градина и Център за деца със специални образователни потребности. Започва строежа на новата детска градина в района на ОД МВР, на мястото на бившето Вечерно училище, със средства от държавния бюджет и Министерството на финансите, която ще има 4 групи. По проект на Министерствата на регионалното развитие и на образованието е построена спортната зала в двора на СОУ „Иван Вазов", която предстои да бъде открита в началото на новата учебна година. Със спечеления от Община Стара Загора проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), Компонент 1 „Грижи за младежи в риск", бившето кино „Ж.Диманов“ ще бъде превърнато в Международен младежки център. В момента се разработва проектно предложение за кандидатстване по Компонент 2 „Грижа за деца в риск” на същата програма на стойност 250 000 евро. Със собствени средства по капиталовата си програма Община Стара Загора извърши ремонти за 1 млн. 200 хил. лв. на 6 детски градини и три училища. Ремонтирани са ЦДГ № 35 „Свобода”,  ЦДГ № 68 „Патиланско царство”, ЦДГ № 11 „Загоре”, ЦДГ № 23 „Кипарис”, ОДЗ № 34 „Райна Княгиня”, покрива на училищния стол на ОУ „Самара”. Поставена е пожароизвестителната система на СОУ „Иван Вазов”. Извършени са неотложни текущи ремонти на занималнята на ОДЗ № 1 „Звънче” и на покрива на началното училище в кв. „Зора”. Със средства от делегираните си бюджети отделните училища и детски градини също са направили текущи или частични ремонти. Създадени са безопасни условия за ползване на сградите на учебните заведения. Осигурен е транспорт за пътуващите ученици, както и учебници и учебни помагала. Ученическите столове са ремонтирани и приведени в съответствие с изискванията на Областната дирекция по безопасност на храните. За всички деца от 1 до 4 клас се осигуряват безплатни закуски. Във всички училища на територията на Община Стара Загора учебната година ще стартира успешно. През учебната 2013-2014 година в 33-те общински училища в Стара Загора ще се обучават 13 300 ученици,от които за първи път в класните стаи ще влязат 1 400 деца.