"Секира" за младите семейства, спират им привилегиите

Общество

19-09-2013, 10:34

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Сбогом минимална заплата, сбогом пенсионна реформа, сбогом дребни,смешни привилегии

„Социалното” ни правителство удари секирата на младите семейства!
Честито да им е!

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се предлага да бъде отменено данъчното облекчение за млади семейства, се посочва на сайта на Министерството на финансите.

Предложението е заради открита процедура по нарушение на правото на ЕС от Европейската комисия.

Това е поредната издънка на самообявилото се за "просоциално" правителство. Освен, че майките ще получат само част от дребните поощрения, които им бяха обещани (не всички са гласувани и приети), ще бъдат спрени вече съществуващи привилегии.

В новото предложение на финансовото министерство е планирано да отпаднат данъчните облекчения при закупуване на първо жилище от млади семейства. Информацията за евентуалните корекции на Закона за данъците върху доходите на физическите лица може да се прочетат на сайта му. Аргументът е, данъчното облекчение да бъде отменено като неефективно, тъй като от една страна създава значителни затруднения на лицата при практическото му прилагане, а от друга страна е със стеснен обхват и се прилага само за ограничен кръг лица (млади семейства), обосновават се от МФ и добавят, че дребната отстъпка нарушавала правото на ЕС, установено от Европейската комисия:
“Според Европейската комисия, данъчното облекчение за млади семейства създава преференциално данъчно третиране на доходите, придобити от местни за България физически лица, спрямо такива, които, въпреки че получават по-голяма част от доходите си в България, са установени за данъчни цели в друга държава – членка на Европейския съюз”.
След проверка се оказва обаче, че от ЕК не искат отмяна на преференцията, а с подобни привилегии да се предоставят и на чужденци, които работят и се издържат в държава – членка на ЕС. 

Все още бъдещо засегнатите лица имат възможността да приспаднат от сумата от годишните данъчни основи стойността на лихвени плащания по ипотечен кредит за съответната година. Необходимо е само сключилият договор съпруг/съпруга да не е навършил 35 години.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен