Селско стопанство, промишленост и образование - приоритети на Николаево

Мисия

06-10-2013, 11:39

Снимка:

Община Николаево

Автор:

Нели Нейкова

Всичко от Автора

Кметът Косев: Чрез образование ще се борим с безработицата

52% е безработицата в началото на годината в старозагорската община Николаево. Причините са в тежкото икономическо състояние в населените места и в големия брой необразовани и без квалификация представители на ромския етнос, който вече надхвърля 50 на сто от цялото население, съобщи кметът Косьо Косев. За осигуряване на работни места ръководството на общината разчита най-вече на националните и европейски програми. От началото на тази година до момента по различните видове програми е осигурена заетост на 290 трайно безработни. Косев подчерта, че основни приоритети в общинския план за развитие в новия програмен период 2014 - 2020г. ще бъдат селското стопанство, леката промишленост и образованието. В областта на земеделието се залага на дълготрайните насаждения, овощни градини, производство на житни култури, пипер, краставици боб. В животновъдството основен приоритет остава развитието на рибовъдството. На територията на община Николаево се намира най-голямото рибовъдно стопанство на площ от 3 000 дка. Там се развъжда сладководна риба и вече има заявен инвестиционен интерес да бъде изграден цех за консервиране на риба. Залага се още на производството на едър рогат добитък и овцевъдството. Кметът Косев уточни, че в с. Елхово, където се намира голяма кравеферма с над 300 броя едър рогат добитък - селектирани породи, ще се изградят два цеха за производство на сирене и кашакавал и кисело мляко. По думите му, с акцент върху развитието на селското стопанство, леката промишленост и образованието, в община Николаево ще се създадат условия за създаването на нови работни места, които ще бъдат заети от квалифицирани работници.