В Раднево ще санират училища и детски градини

Мисия

17-10-2013, 10:59

Снимка:

Община Раднево

Автор:

Starazagorautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

В Раднево отвори врати Център за обществена подкрепа

В проекта са включени три учебни и три детски заведения

Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение постъпилите жалби срещу Решението на Кмета на Община Раднево за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи строително - монтажни работи в общинската образователна инфраструктура”. С това се даде старт на изпълнението на основните дейности по проект „Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в Община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура” финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”. Според подписания Договор за изпълнение на ремонтните дейности по проекта, ще бъдат обхванати сградите на І ОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Раднево, СОУ „Гео Милев”- гр. Раднево, ОУ „Поп Минчо” – с. Коларово, ЦДГ 1 “А. Черковски” и филиал – гр. Раднево, ЦДГ 4 „Здравец” – гр. Раднево, ЦДГ „Радост” – с. Сърнево. Започна подготовката за организация на учебния процес в детските и учебните заведения (в случаите в които това се налага). До момента са проведени няколко срещи с директорите на детските градини и училищата, както и с представители на РИО на МОН, с цел осигуряване нормално протичане на учебните занятия.