Стара Загора на пето място в страната по ниска безработица

Мисия

30-10-2013, 18:20

Снимка:

БГНЕС

Автор:

Starazagorautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Спряха програмата "Подкрепа за заетост"

Намалява безработицата

Николаево остава с най-високата беработица в областта

С 9, 49% ниво на безработицата, Област Стара Загора се нарежда на пето място в страната по ниско ниво на безработица след София, Варна, Габрово и Бургас.

Спрямо август 2013 година равнището на безработица намалява с 0,21 процентни пункта, а регистрираните безработни с 381 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора, а с най-високо – община Николаево.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените с 58,6 на сто, като най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 37,6 на сто през септември.

Намаляват безработните в младежка възраст (1054 през септември, 1073 предходния август). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 12,3 на сто.

Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2261, с 3,0 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през август. Намалява с 3,1 на сто месечният брой на безработните над 50 години – 1647 в отчетния месец, 1700 през август.

Безработицата в страната през месец септември незначително нарастна и равнището й достигна 10,80%.



Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"