Стартира електронната система за детските ясли

Графикът на класиранията се обявява в раздели „Новини” и „Предстоящо класиране”

От днес в Стара Загора стартира електронната система за прием на заявления за участие в класиране на децата, желаещи да постъпят в детски ясли и яслени групи в общината.

Кандидатстването за детска ясла и за яслена група в обединено детско заведение става чрез подаване на две отделни заявления. След попълване на заявление за участие в класиране се получава входящ номер. С него се участва в класирания за прием от месеца и годината, които са заявени, и по алгоритъма, oписан в правилата за прием - Раздел „Нормативна уредба”.

За да бъде детето прието, е необходимо да участва в класиране и да бъде класирано. Резултатите се публикуват в раздел „Резултати от класирания”. Също е необходимо детето да бъде записано в детското заведение, в което е класирано, в срока за записване, обявен от общината за всяко класиране.

Ако не искате детето Ви да посещава детското заведение, в което е класирано, заявителят се отказва от приема, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, като подаде ново заявление с нов входящ номер.

Графикът на класиранията се обявява в раздели „Новини” и „Предстоящо класиране”.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"