Пътуващ салон на образованието 2013

Стара Загора Лайф

05-11-2013, 14:04

Снимка:

Организаторите

Автор:

StarazagoraUtre

Всичко от Автора

Пътуващият салон на образованието 2013 се организира от Френския институт в България съвместно с Френския институт в Сърбия, Френския институт в Черна гора, Френския институт в Скопие, със съдействието на Агенция Campus France Париж

С тази проява се открива кандидат-студентската кампания за учебната 2014/2015 година. Събирайки на едно място френски висши учебни заведения, представители на франкофонските програми в България, Македония, Черна гора и Сърбия, тази проява ще даде възможност, както за директен контакт с бъдещите студенти, така и за развитие на междууниверситетско сътрудничество.
Целта на Салона е :
-да представи френското висше образование: всички специалности, всички нива, както и франкофонските програми в четирите страни на турнето
-да ориентира кандидатите и да ги насочи в избора на специалност и учебни заведения
-да информира за различните възможностите за финансиране на обучението
-да разясни процедурите за кандидатстване и прием
-да информира за качеството на приема във Франция и страните от региона
Франция привлича не само с високото ниво на образование и разнообразие на учебни заведения, но и с достъпните такси за записване в държавните университети. Френските учебни заведения предлагат също така възможност на чуждестранните студенти да се обучават по европейски обменни програми, в рамките на двустранни сътрудничества. В рамките на Болонския процес, Франция е пилотна страна в създаването на двойни дипломи и съвместни дипломи. 

Франция е втората в света най-желана от българскитестуденти дестинация за обучение в разнообразни области на знанието и на всички нива. На настоящия етап броят на българските студенти, записани във френски висши учебни заведения е около 3000.  
Между 3 и 5 български студенти получават всяка година, по предложение на съответните френски учебни заведения, стипендията Ефел за отличен успех на френското Министерство на външните работи.
Друга възможност за обучение на френски език и по френски учебни програми предлагат франкофонските програми в България. Застъпени са специалности в разнообразни области, което  предоставя възможности за сътрудничество и обмен между българските и френски университети: близо 850 студенти се обучават в програмите по електроинженерство и информатика, химично и биологично инженерство, хранително-вкусови технологии, мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, икономика и стопанско управление, политически науки. Много от тях пребивават във Франция в рамките на европейските програми за обмен Еразъм, Леонардо или по програми за студентска мобилност,финансирани от Университетската агенция за франкофонията (AUF).
Студенти от университети членки на AUF – 10 в България– имат също така възможност да кандидатстват за стипендии в рамките на проекти разработвани от съответните университети.
Стипендиите на френското правителство, отпускани всяка година от Френския институт в България, благоприятстват студентската мобилност и предоставят възможност за продължаване на обучението в магистърски програми (Master 2) както и в докторантури под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse). Общо 9 стипендии бяха предоставени на български кандидати през 2013/2014 година.
В рамките на програмата « Мобилност на млади научни работници », Френският институт в България предостави 9 стипендии за краткосрочен престой на докторанти и млади научни работници, от всички области на знанието, с цел стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой от 1 до 2 месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.
България е подписала Болонската декларация през 1999 година. Тя е член на комитета за развитие на процеса и системата на европейските кредити ECTS бе въведена във всички български университети през 2004/2005 година.
Повече от 232 двустранни договора по програмата за обмен Еразъм и 49 спогодби за сътрудничество са подписани между български и френски университети. В повечето случаи става дума за обмен на преподаватели и студенти със европейско финансиране.
www.if-medped.org предоставят допълнителна информация за форума и участващите учебни заведения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен