Високите глоби пречат на узаконяването на имотите

Животът

25-11-2013, 06:34

Автор:

VarnaUtre

Всичко от Автора

Документи за строежи отпреди 2003 г. могат да се вадят до вторник

Във вторник изтича едногодишният срок за узаконяване на незаконните, но допустими строежи, пристройки, остъклени балкони и др. Това е поредният реверанс към собствениците на незаконни постройки, който се прави в последните години. Сравнително малко хора обаче се възползват от възможността да приведат в ред имотите си, показа проверка на "Сега". Високите глоби, които трябва да се платят, са основната причина за това, смятат общински архитекти. Глобите могат да стигнат до 10 000 лв. в зависимост от нарушенията за всеки конкретен случай.

Според закона за устройство на територията (ЗУТ) едногодишният срок, в който собствениците на незаконни, но допустими строежи могат да ги узаконят, изтича на 26 ноември. Той бе даден с едни от последните изменения на ЗУТ от 2012 г. Става дума за строежи, вдигнати от 31 март 2001 до 25 юли 2003 г., които са без строителни книжа, но отговарят на действалите тогава норми. Незаконни например остават вилите в чашите на язовирите, както и ромските къщи в гетата.

Всички незаконни строежи, изградени преди 31 март 2001 г., но отговарящи на тогавашните разпоредби, с изменението на закона станаха "търпими". За тях не е необходимо да се удостоверяват от администрацията, но собствениците им не могат да ги продадат, ако не са си извадили удостоверение за търпимост от общината. 

Точна справка колко собственици са се възползвали от изменението на закона се оказа невъзможно да се събере, защото заявленията се подават в съответните общински или районни администрации. Държавният строителен контрол няма тази информация. В общините пък не водят такава статистика.

В София справка по райони също няма. Главният архитект Петър Диков обясни, че има едва около 10 подадени заявления. Тук обаче не се включват райони като "Нови Искър", "Панчарево", "Овча купел". "Оказа се, че високите глоби спират собствениците да искат узаконяване. Затова по-скоро подават заявления за търпимост - имаме над 200, защото глобите са по-ниски", коментира Диков. 

Освен глобите не са малки и другите такси към общината. Геодезическо заснемане на имота с отразени отстояния и височина в София струва 210 лв. Издаването на акта за узаконяване е три пъти по-скъпо от стойността на разрешението за строеж.

В пловдивския район "Централен" до момента има над 20 подадени заявления от собственици на пристройки, надстроявания, остъклени балкони и др. строежи, които искат да ги узаконят. Все още няма нито една завършила процедура, но имало доста собственици, желаещи да приведат имотите си в ред.
ДОКУМЕНТИ
Процедурата за узаконяване започва със заявление, придружено от декларация, че строежът е направен преди 25 юли 2003 г. Тук е необходимо да има още куп документи, например нотариално заверено свидетелство за установяване на годината на строежа. За целта трима съседи трябва да се подпишат пред нотариус или кмета, че строежът е отпреди 25 юли 2003 г. След това се прави обследване от общината, правят се предписания към собствениците (ако са необходими), заснема се имотът и, ако може, се узаконява целият или част от него.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен