Уеб пътеводител показва културните събития в Пловдив и региона

Животът

25-11-2013, 12:27

Автор:

Лили Иванова

Всичко от Автора

Пътеводител за местата и датите на културните събития в Южен Централен регион и Старозагорска област

“Голямата културна сцена на Пловдив 2019”, или т. нар. уеб пътеводител, бе представен в седалището на фондация „Пловдив 2019”, с чиято подкрепа е осъществен проекта.

Целта на уеб пътеводителят е възсъздаване на картината на всички съществуващи до момента възможности и големи и трайни културни събития на територията на Южен централен район и прилежащата Област Стара Загора, чрез средствата на визуалистиката и възможностите на интернет пространството. Това ще даде нагледна представа за мащаба и разположението на културните събития и инициативи през годините и конкретно в  2019-та, ще подпомогне комуникацията и логистиката, ще бъде в услуга, както на организаторите на програмата, изпълнителите на събитията, така и на публиката.

В надпреварата за титлата Пловдив има подкрепата на жителите, ergo творците, от Пловдив и от селищата на Пловдивска област, от населението и топосите на Южен централен район и от близката географски Старозагорска област. Ако в началото се залагаше на културния капитал /потенциал/ (културни институции и оператори, материален и творчески ресурс, културен календар с утвърдени фестивали и други културни прояви и събития) на Пловдив и най- много Пловдив и областта, сега вече след подписани документи, меморандуми, писма, обхватът е неимоверно по-голям. Това дава възможност за мултиплициране на големи събития и за уплътняване на гастроли на големи изпълнители.

“Голямата културна сцена на Пловдив 2019” съдържа, носи и представя езически вярвания и обичаи, високото театрално и оперно изкуство и съвременното, което се гради с най- нови изразни средства. Не се претендира за изчерпателност, а за по- голяма обхватност. Не са отбелязани общи национални празници като 24 май - Денят на българската просвета и култура и на  славянската писменост, и 1 ноември - Денят на народните будители, защото те имат единна за цяла България - тук и извън границите ни, стилистика. Открояването е към по- различното и спецификата на отделното място.

Сайтът вече е активен и готов за жадните за онлайн обиколка на Пловдив и региона. Вижте го ТУК!