Стара Загора водеща по усвояване на евросредства

В областта са сключени 255 договора на стойност над 400 млн.лв.

Област Стара Загора остава на пето място след областите Бургас, Пловдив, София, Варна по усвоени евросредства по Оперативните програми със сключени 255 договора на стойност 412 307 416 лева.

Това стана ясно на втората регионална годишна конференция на тема „Хоризонт 2020“, която представи резултатите и предизвикателствата, пред които бяха изправени бизнесът, местните общности и общините от област Стара Загора през първия програмен период на членството на страната ни в Европейския съюз. Срещата бе инициирана от Областния информационен център.

Представителят на Централен информационен и координационен офис представи резултатите от инициативата „Научени уроци“, осъществена от 28-те областни информационни центрове, която имаше за цел да очертае срещаните трудности на бенефициентите при реализирането на проекти по ОП.

След обобщение на данните като трудности се посочиха продължителният период от кандидастване до реализиране на проектите; честите промени в нормативните документи за кандидатстване и управление на проекти; трудностите при отчитане на проектите поради различията в  изискванията по оперативните програми; липсата на свободен финансов ресурс за реализиране на проектите; недостатъчният административен капацитет.

Евелина Стоянова, държавен експерт, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ към Министерството на регионалното развитие представи новите акценти на  оперативна програма „Региони в растеж“. Безвъзмездната помощ по оперативната програма през новия програмен период се очаква да бъде 1 142 963 700 евро, като 80% от средствата ще са по приоритетна ос 1 „Градско развитие“.