Животът е разнообразна сцена

Животът

26-11-2013, 14:02

Снимка:

Община Гълъбово

Автор:

StarazagoraUtre

Всичко от Автора

Първо основно училище в Гълъбово е доказателство за добра практика в съвместното обучението на деца от два етноса.

В комплекс „Верея” гр. Стара Загора на 22.11.2013 г. се състоя втората конференция на Областния информационен център. Участие в него взеха възпитатели от Първо основно училище „Св. Паисий Хилендарски” Гълъбово–директорът гжа Тянка Кърджилова и г-жа Мариана Палазова -преподавател по английски език. На конференцията беше представена презентация на тема "Успешни проекти по европейски програми в Първо основно училище”. Това училище е водещо в община Гълъбово по спечелени европейски проекти към Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). В момента работят по проект към Академията на централноевропейските училища (ASEC) - Животът е разнообразна сцена.

Работата по този и по подобни проекти е доказателство за добра практика в съвместното обучение на деца от два етноса – български и ромски. Децата работят съвместно под ръководството на своите учители и доказват, че наистина животът е разнообразна сцена, на която всички се трудим и се уважаваме взаимно.