ОИЦ – Пловдив с нов информационен ден в Раковски

Животът

03-12-2013, 08:15

Снимка:

Интернет

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Днес ще бъдат представени акценти в политиката на сближаване през следващия програмен период

Нов информационен ден в Раковски организира Областен информационен център – Пловдив днес.  Информационното събитие ще започне със семинар, който ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на местното Народно читалище „Честолюбие“. На него са поканени представители на програмата „Глоб@лни библиотеки“ и читалища в общината, широката общественост, безработни, образователни институции, неправителствени организации, местната власт, граждани и медии.

По време на събитието ще бъде представен ОИЦ – Пловдив и приоритетите в работата на екипа, както и мрежата от 28-те информационни центъра в страната и общите й национални инициативи - „Първите 7 години на България в Европейския съюз“, „Научени уроци“ и Конкурс на Министерски съвет за общо лого и слоган на оперативните програми за следващия програмен период.

Ще бъдат представени акценти в политиката на сближаване през следващия програмен период, както и Споразумението за партньорство и оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 година. Популяризиране и обмен на добри практики и „научени уроци” от реализирани проекти, финансирани по оперативните програми, също ще бъдат част от програмата. 

В информационния ден експерти от ОИЦ – Пловдив  ще проведат на място индивидуални срещи с всички заинтересовани. 



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен