В България масово се продава опасна течност за чистачки

Най-доброто от печата

03-12-2013, 07:17

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Потребителите се интересуват повече от цената, отколкото за безопасността

Всички продукти, които съдържат метанол, са забранени в страните от Европейския съюз. Миналата година Финландия забрани химикалки, които са с непосредствен токсичен ефект и съдържат 3% метанол. През май в Полша бе забранена продажбата на продукти за широко потребление, съдържащи повече от 3% метанол, в която категория попада течността за чистачки.

Добрите европейски практики не само че остават без приложение в България, но тази опасна течност се продава дори на промоция и е два пъти по-евтина от безопасната етанолова течност.

В страните от Западна Европа метанолова течност за чистачки изобщо не се предлага.В началото на зимния сезон всички търговски вериги започват да продават течност за чистачки на промоционални цени. Повечето хора не обръщат внимание на съдържанието и купуват течност за чистачки от метанол, т.е. чиста отрова, която може да причини слепота, натравяне и дори смърт, пише КРОСС.

Две трети от предлаганата сега на българския пазар течност за чистачки съдържа опасния метанол.По закон, на етикета задължително трябва да бъде указано, че течността за чистачки съдържа метанол, но повечето производители злоупотребяват и не го правят.

На етикетите фигурират предимно пиктограми, които указват за опасностите, които течността носи - например, че течността е запалима. Изследванията сочат, че трайната интервенция може да доведе до загуба на зрението.Втората задължителна за етикета пиктограма е череп с кости - указание, че течността е силно токсична. Поглъщането на едва 30-50 мл може да доведе до смъртоносно натравяне. Метанолът е токсичен и при контакт с кожата, и при вдишване, което е неизбежно.

При впръскване на стъклото отровните изпарения попадат в купето на колата безпрепятствено през вентилационната система. Попаднали в организма, вредните вещества поразяват първо очния нерв, а после и централната нервна система, обясняват токсиколози.Третата задължителна пиктограма изобразява нещо, наподобяващ човек с взрив в гърдите, което означава, че течността причинява увреждане на органите. В България този знак още не е въведен като изискване при етикетирането на продукти с метанол над 3%. У нас на опаковките на подобни течности няма и тактилни знаци, които служат за разпознаване от незрящи хора. В повечето случаи опаковките не разполагат със защитно затваряне, гарантиращо, че продуктът е недостъпен за деца.

Производители и търговци разчитат на незнанието на хората, за да продават безпрепятствено опасната течност. Потребителите, от своя страна, се интересуват повече от цената, отколкото за безопасността. Всички досегашни изследвания на метанола категорично доказват токсичността му и негативното му въздействие върху човешкото здраве. У нас контролът е изключително слаб.

Засега етикетът и безопасната опаковка са единствената защита за потребителите. Масово в търговските вериги и по бензиностанциите „промоционално" се предлага отровната течност. Държавата практически не упражнява никакъв контрол. Контролът остава в ръцете на самите потребители.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"